Ik wil gelezen worden!

Ik wil gelezen worden!’

 

Over ‘fair-trade’, de rol van geld en het 19e eeuwse voormalig Nederlands-Indië aan de hand van de Max Havelaar van Multatuli.-

Deze autobiografische protestroman uit 1860 van Multatuli (Latijn voor ‘ik heb veel geleden’), pseudoniem van Eduard Douwes Dekker, blijkt in menig opzicht nog altijd hoogst actueel.

Koloniale situatie rond 1890: een handjevol staten heeft zowat de hele wereld in z’n broekzak. Tegenwoordig verder geperfectioneerd, ondanks (zgn.) de-kolonisatiepolitiek in de vorm van Nieuwe Wereld Orde (NWO) met één wereldpolitiek (VN), één wereldleger (NAVO), één wereldbank (IMF), één wereldgezondheidsraad (WHO), en - als de ontwikkelingen nog even doorzetten -, straks ook met één gemicrochipte wereldbevolking? Het antwoord op de vraag “WHO did it?” ligt deels al in de vraag besloten…, maar krachten welke dit spel in gang trachten te zetten kennen een lange historische aanloop.


Klik hier voor PDF...